Telefon
WhatsApp
  • 05 Eylül 2021, 23:14
Plankote Hizmetleri

Mimari projelerin daha doğru ve etkin bir şekilde tasarlanabilmesi için Harita Mühendisleri tarafınca değişik ölçme şekilleri ile hazırlanan ve altlık olarak kullanılan bölgenin detaylı durumunu, topoğrafyasını ve tüm yapıları yansıtan haritalara Plankote denir. Arazinin yapısına bakılırsa belirli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla kaynaklanır. Resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle beraber arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme şeklinde sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilir.

İstenilen prezisyona göre ortalama 3-5 metre de bir ayrıntılar noktası alınır. Ölçme işlemi bilgisayara veri transferi mümkün olan total station cihazlarıyla yapılır.Yapılış amacına nazaran faklılık göstermesine karşın genel olarak, binalar, yollar, alt ve üst yapılar (rogar kapakları, doğalgaz, su, aydınlatma direkleri, vb), şevler ve tüm arazi yapısı ölçülür.

Ölçmeler istenilen detayda yapılmaktadır. Bu ayrıntılar genellikle arazi üzerine yapılacak projenin ebatlarına ve önemine bakılırsa değişmektedir. 3 m. Ile 10 m. Içinde alım sıklığı değişmektedir. Yine istenilen ölçekte çizimi gerçekleştirilmektedir.Ölçek olarak 1/100, 1/200, 1/500 ve/yada 1/1000 olarak ölçme gerçekleştirilir ve istenirse kağıt baskıya verilir.

Bir projenin yapılması ve uygulanması esnasında projenin yapılacağı arazinin topoğrafik durumunun ölçülmesi önemlidir. Bu ölçümler harita yapımı için gerekli ölçmeler ile aynı olmakla beraber hassasiyet ve ölçüm tekniği açısından farklılık gösterir.Plankote için meydana getirilen ölçmeler istenilen hassasiyete bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.

Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile meydana getirilen plankote: Bu yöntemde 3-5m de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizimidir , Karelajlı Plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5m de bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır.

Plankote çalışmaları bir çok alanda kullanılmaktadır. Hemen derhal tüm inşaat projeleri, proje çalışması yapılacak alanın plankote ölçümlerini isterler. Plankote ölçümlerinde, “topoğrafik ölçüm” tanımının haricinde, etrafta bulunan yollar ve binalar ölçülür. Çünkü projelendirilen arazinin üzerinde yapılacak olan tesis, konut yada herhangi bir yapı, yüksekliğini mevcut yoldan alacaktır. Bunun için projelendirme sürecinde çevre yolları örutubet arz eder.

Plankote çalışmaları, devlet kurumları hariç, özel firmalar için koordinatlı olması elzem değildir. Çünkü proje firmaları için, çalışma yapılacak sahanın konturu önemlidir. Devlet kurumları ve belediyeler, bu tür çalışmaları koordinatlı olarak ITRF veya ED50 olarak isteyebilirler. Çünkü bu kurumlar meydana getirilen bu tür çalışmaları, koordinatlı bir pafta üzerinde arşivlerler.

Plankote nedir?

Plankote kısaca, projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Harita mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile hazırlanan, arazinin topoğrafik yapını gösteren bir harita türüdür. Plankote, resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte; arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilmektedir.

Plankote nasıl yapılır?

1) Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile: Bu yöntem ile her 3-5 metre’de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizilmesidir.

2) Karelajlı plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5 metre’de bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır.

Plankote ölçümü hangi cihazlar ile yapılır?

Plankote ölçümleri, günümüzde GPS veya Total Staion (Elektronik Takometre) olarak adlandırılan cihazlar yardımı ile kolayca yapılabilmektedir. Plankote ölçüm aralığı, ölçüm yapan kişinin belirlediği ölçeğe bağlıdır. Sahanın 3-5 metre aralıklar ile (X, Y, Z) olarak belirlenen değerleri, ölüm cihazları ile okunur. Krokiler gerek duyulması durumunda çizilebilir. Arazide çizilen krokiler, haritacıların karmaşık alanlarda yaptıkları ölçümlerde kolaylık sağlamaktadır.

Plankote hangi programlar ile hesaplanır?

Arazi ortamında okunarak ölçüm cihazlarına kayıt edilen veriler, ofiste ortamında bilgisayara aktarılmı yapılır. Daha sonra bu verilerden elde edilen noktalar, gerekli olan bir CAD programı yardımı ile açılarak çizimi yapılır. Programlar yardımıyla hesaplanarak oluşturulan plankote krokisi 1/100, 1/200, 1/500 veya 1/1000 ölçeklerinde alınan çıktıları müşterilere teslim edilmektedir. Çizimlerin sayısal ortamda istenmesi durumunda ise AutoCAD (.dxf veya .dwg) veya NetCAD (.ncz) dosya yapılarında teslimi yapılabilmektedir.

Paylaş

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! (0262) 324 30 63

BİZ SİZİ ARAYALIM