Telefon
WhatsApp
  • 02 Aralık 2020, 00:04
Temel Tespit Krokisi

Temel Vizesi Nedir? Temel Vizesi Nasıl Alınır?

Ruhsatlı yapının temel betonu dökülmeden önce; ilgili yapı denetim kuruluşunun denetiminde ruhsatlı yapının aplikasyonu yapılıp inşaat hafriyatı yapıldıktan, temel demir montajı yapıldıktan, çevre ve arsa emniyeti sağlandıktan sonra yapı sahibi tarafından idareye yazılı olarak başvurulur.

İdarece, yapının temelinin aplikasyon krokisine göre doğru aplike edilip edilmediği ve demir montajının uygulama projesine uygun yapılıp yapılmadığı tutanakla belirlenerek, uygun ise veya uygun duruma getirilmesi halinde beton dökme ve inşaata devam etme izni verilir.

Temel kontrolü yapılıp vizesi alınmadan üst katlara devam edilemez. İki yıl içinde temel vizesi yapılmadığı takdirde, ruhsat hükümsüz kalır.

Temel vizesi almak için hangi belgeler gereklidir?

-Dilekçe

-S.S.K açılışı

-Kontur-Gabari İnşaat Aplikasyonu ve *.dxf uzantılı cd’ye kopyalanmış dosyası

-Bohçalama ve topraklamayı gösteren Fotoğraf

-İş güvenliği yasası fotoğrafları ( Koruma perdesi, uyarı levhası fotoğrafları)

-Topraklama tutanağı

-Bohçalama tutanağı

-İlgili harita mühendisinin tescil belgesi

-7/28 günlük beton numune sonuçları

-Kalıp ve beton tutanakları

-Ruhsatın temel vizesi kısmı yapı denetim firması tarafından onaylanması

-Fotoğraf  ( Genel imalatı, inşaat perde, ruhsat tabela gösteren fotoğraf )

-Temel ruhsatı

Su Basmanı (Temel Üstü) Vizesi Nedir? Su Basmanı (Temel Üstü) Vizesi Nasıl Alınır?

Temel vizesi yapılarak inşaata devam etme izni almış olan parsellerde, su basman kotu seviyesindeki döşeme betonu döküldükten sonra, yapı sahibi, yapı denetim kuruluşunun onayını alarak beton numunesi laboratuar raporları ve demir tutanaklarının ekli olduğu dilekçe ile idareye başvurur.

Temel üstü vizesi için neler gereklidir?

1- Aplikasyon krokisi

2- SGK işyeri açma belgesi

3- Ruhsat aslı

4- Temel, bodrum(lar) ve subasman kalıp ve demir tutanakları

5- Temel, bodrum(lar) ve subasman beton döküm tutanakları

6- Temel, bodrum(lar) ve subasman beton sonuçları (7 ve 28 günlük)

7- Demir çubuk test sonuçları

8- Temel Üstü Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş)

9- Yapının mahallen ölçüm işlemi

Bu seviyeye kadar yapılan imalatın, uygulama projelerine ve daha önceki kontrollere uygunluğunun tespit edilmesi ile inşaatın devamına izin verilir.

Uygun olmayan imalatlar düzeltilmeden inşaatın devamına izin verilmez. Su basman vizesi alınmadan üst katlara devam edilemez. Aksi taktirde İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılır.

Paylaş

Arazi Bölme ( İfraz ) İşlemi

Kat Mülkiyeti ve Kat irtifakı

Plankote Nedir ?

Temel Tespit Krokisi

Yola Terk , Kamuya Terk Hizmetleri

Bize Soru Sorun

Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! (0262) 324 30 63

BİZ SİZİ ARAYALIM